Manželství pro všechny: německá a česká cesta

Přestože si na sněmovní mechanismy pomalu zvykám a hned tak něco už mě nepřekvapí, minulý týden mě zamrzel. Opět se totiž odsunulo projednání novely občanského zákoníku, která by párům stejného pohlaví umožnila uzavřít manželství.

Přitom jde o téma, které se netýká jen členů LGBT komunity – týká se také jejich rodičů, sourozenců, širší rodiny nebo přátel. Těm všem přirozeně záleží na tom, aby jejich blízkým byla přiznána nejen stejná práva, ale i důstojnost, jako mají ostatní občané naší země.

Ostatně jedním z pádných argumentů, proč instituci manželství zpřístupnit i homosexuálním párům, jsou pozitivní zkušenosti ze zahraničí – na čtvrteční diskusi Manželství pro všechny: německá a česká cesta jich zazněla celá řada…