O mně

Mým domovem je Praha, kde jsem se v roce 1967 narodila. Profesní zkušenosti jsem získala hlavně v oblasti zahraničního obchodu, včetně tříletého pobytu na Zastupitelském úřadě v Sýrii. Od roku 2009 podnikám v oblasti cestovního ruchu, jsem spolumajitelkou cestovních agentur.

Dalo by se říct, že právě rok 2009 byl pro mě v profesním životě důležitým mezníkem. Nejenže jsem začala podnikat, ale také jsem založila neziskovou organizaci PLUS 50, která je zaměřena na problematiku nezaměstnaných v generaci +50. V této organizaci jsme všichni dobrovolníci, poradenské služby poskytujeme zdarma – její činnost financujeme výhradně ze soukromých zdrojů, žádné dotace ani granty nečerpáme.

Od roku 2011 jsem členkou hnutí ANO. V červnu 2018 jsem se stala poslankyní Parlamentu ČR za Hl. m. Prahu. V Poslanecké sněmovně jsem členkou Ústavně právního výboru, Zahraničního výboru, Podvýboru pro vnější ekonomické vztahy a Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.