ANO cestě předsedy Senátu na Tchaj-wan

Na dnešním jednání přijal zahraniční výbor Poslanecké sněmovny můj návrh usnesení, kterým bere na vědomí plánovanou cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan.

Slova „bere na vědomí“ nevypadají sice nijak zásadně, oproti usnesení navrženému původně zpravodajem tohoto bodu, poslancem Jiřím Kobzou, jde ale o velký posun. Jsem totiž toho názoru, že ačkoliv lze z pohledu diplomacie vnímat cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan jako určitou anomálii, jde pořád o svébytné rozhodnutí druhého nejvyššího ústavního činitele a zahraničnímu výboru nepřísluší jeho cesty (ať už kamkoliv) hodnotit.