Bytová družstva by si opět mohla rozdělovat zisk, návrh dnes schválila Sněmovna

Přes 8 000 bytových družstev, která v České republice fungují, by už brzy mohlo mít možnost rozdělovat mezi své členy zisk! Poslanecká sněmovna totiž dnes schválila můj pozměňovací návrh k novele občanského zákoníku, který družstvům tohle oprávnění vrací.

Pozměňovací návrh vznikl díky podnětu bytového družstva z pražských Vinohrad, jehož zástupci mě konstatovali. Právo rozdělovat mezi své členy zisk bylo totiž bytovým družstvům odebráno v roce 2014 kvůli obavě z jejich tunelování, kdy si v praxi někteří členové tímto způsobem přivydělávali na úkor finanční stability samotného družstva.

Plošným zákazem rozdělovat mezi členy zisk však časem řada bytových družstev došla do patové situace: po pokrytí všech výdajů disponují značnými prostředky, ale nemohou s nimi nakládat…

Typickým příkladem jsou bytová družstva, která mají dlouhodobě vysoké výnosy z pronájmu nebytových prostor v domě, ze zisku již pokryla všechny potřebné opravy a stále jim velká část prostředků zbývá. Ty však kvůli stávající právní úpravě leží „zablokované“ na účtu.

Pokud novelu schválí i Senát, budou moci bytová družstva zisk mezi své členy opět rozdělovat, samozřejmě při splnění konkrétních podmínek. Jakých? Nejdůležitější podmínku představuje vůle členů družstva k rozdělení zisku přistoupit, tato možnost tedy bude muset být výslovně uvedena ve stanovách.

V případě, že se družstvo rozhodne zůstat u stávající praxe a zisk nerozdělovat, stačí své stanovy neměnit. Další pojistkou proti tunelování, k němuž docházelo dřív, je povinnost družstva vytvořit z 30 % zisku fond, který zůstane nedotčený. Ze zbylého zisku pak může družstvo mezi členy rozdělit maximálně jednu třetinu.

Mám radost, že návrh vítají hlavně samotná bytová družstva, kterých je v Česku aktuálně 8429 a spravují 431 500 bytů. Zdeněk Lukeš, předseda představenstva jednoho z vinohradských bytových družstev, po změně volá už léta:

„My jsme naše družstvo zakládali v roce 1992. Měli jsme vizi, do které jsme hodně investovali a kterou se nám podařilo naplnit. Koupili jsme dům od obce, převzali od OPBH a postupně opravili a zrekonstruovali, co se dalo. Získali jsme nebytové prostory i některé byty v domě. Nyní si však zisk, který vytváříme, nemůžeme rozdělit, i když jsme již bytové potřeby členů družstva uspokojili a průběžně uspokojujeme. Za těch 28 let všichni členové družstva zestárli, mnozí jsou ve věku přes 70 let, a teď, kdy bychom si mohli investici vracet, nemůžeme,“

uvedl pan Lukeš na tiskové konferenci, kde jsme s kolegy pozměňovací návrh představili.