Další bič na množírny: prodejům psů a koček na parkovištích a benzínkách snad brzy odzvoní

Nabídka předání štěněte či kotěte na parkovišti nebo jinde mimo místo chovu bývá varovným signálem, že zvíře pochází z množírny. Přesto k takovým obchodům v praxi dochází. Jsem proto moc ráda, že dnes Sněmovna schválila můj pozměňovací návrh k novele zákona na ochranu zvířat proti týrání, který prodej a darování psů a koček na veřejném prostranství zakazuje.

V případě porušení tohoto zákazu by mohla být chovateli uložena pokuta až do výše 200 tisíc korun. Pozměňovacím návrhem jsem reagovala na soubor legislativních změn, které již byly v rámci snahy eliminovat překupnictví a činnost tzv. množíren přijaty. Případy z praxe přitom ukazují, že ne vždy jedou lidé cíleně kupovat domácí zvířata na parkoviště nebo benzínky. Někdy se tak děje v důsledku podvodu, kdy prodávající na poslední chvíli změní místo předání a zájemce oklame.

Poctiví chovatelé se přitom nemusí ničeho bát. Jak dodal ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád, „Osobami, které množírny provozují, jsou často veřejná prostranství využívána k prodeji nebo předání zvířete novému chovateli. Veřejným prostranstvím se přitom rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Výjimku z uvedeného zákazu zároveň mají veřejná vystoupení se zvířaty konaná zejména za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy nebo soutěže – tedy typicky kynologické výstavy,“ uvedl.

Právní úprava zakazující prodej a darování zvířat na veřejném prostranství platí i v jiných členských státech Evropské unie, například v sousedním Rakousku nebo Maďarsku. Časté jsou také zákazy předání psů na ulicích a tržištích, konkrétně v Polsku, Bulharsku, Chorvatsku, Řecku, Francii nebo Švédsku.