Fandíme dobrovolníkům

Dnes jsme v rámci novelizace zákoníku práce schvalovali i pozměňovací návrh mého kolegy Radka Zlesáka, který jsem velmi ráda podpořila. Návrh totiž umožní dobrovolníkům, kteří svůj čas věnují dětem a mladým lidem v rámci sportovních nebo volnočasových spolků, čerpat jeden týden (5 dní) dovolené s náhradou mzdy nebo platu do maximální výše průměrné mzdy.

Pevně věřím, že tahle novinka najde pochopení i u zaměstnavatelů: nejen proto, že je refundace mzdových nákladů nijak nezatíží (hradit je bude stát), ale hlavně kvůli významu, který má práce s dětmi a mládeží pro celou společnost.

Sama v neziskovém sektoru dobrovolničím už řadu let a jsem moc ráda, že nejsem sama. Pro spoustu lidí je tahle činnost přirozenou součástí života, byť je často komplikované být zároveň prospěšným dobrovolníkem, dobrým zaměstnancem a mít dost času na rodinu…