Jednání s delegací Rakouské republiky

Dnes ráno jsem se zúčastnila jednání s delegací Rakouské republiky. Probrali jsme na něm vzájemnou spolupráci, padlo nicméně i pár kritických poznámek, konkrétně ohledně nedostatečnosti infrastruktury – dopravy mezi Českou republikou a Rakouskem. V každém případě jsme se shodli na potřebě udržovat nadále úzké vazby, a to nejen v politické sféře.

Ačkoliv totiž mají naše země poměrně komplikovanou společnou historii, oba národy mají k sobě svým naturelem blíž, než by se na první pohled mohlo zdát. K detailnímu projednání mnoha zajímavých podnětů bohužel nebyl dostatečný prostor, věřím ale, že se podobné schůzky budou konat častěji a dojde i na ně.

Vedle mě se jednání za českou stranu zúčastnili i další členové Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, konkrétně jeho předseda Lubomír Zaorálek, Karel Schwarzenberg nebo Vít Rakušan. Rakouskou stranu pak zastupovali J. E. Wolfgang Sobotka, předseda Národní rady Parlamentu Rakouské republiky, J. E. Alexander Grubmayr, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Rakouské republiky v ČR, či místopředsedkyně Národní rady Parlamentu Rakouské republiky Anneliese Kitzmüller.