Jste v důchodu a stále pracujete? Na rovné zacházení zapomeňte

„Pracující senior může v zaměstnání narazit na nemilé překvapení. Zatímco jeho mladší kolegové mají plat vylepšený finančními odměnami a dalšími benefity, pro něj samotného neplatí. Důvodem je prostý fakt, že už pobírá důchod,“ píšou v článku, který dnes vyšel na Seznam Zprávách.

Systematické znevýhodňování pracovně aktivních seniorů některými zaměstnavateli je přesně jedním z příkladů, které potvrzují nutnost novelizovat antidiskriminační zákon.

Řešením by bylo zavedení institutu veřejné žaloby, které v rámci novely zákona navrhuji. A jak taková veřejná žaloba funguje? Především preventivně. V současné situaci se totiž může senior domáhat nápravy až poté, co k diskriminaci dojde – tedy až ve chvíli, kdy mu zmíněné prémie nejsou vyplaceny. Teprve pak se může individuálně bránit soudní cestou.

Díky veřejné žalobě by přitom bylo možné diskriminaci předejít a zamezit jí ještě než k nerovnému zacházení skutečně dojde. Stačilo by prokázat, že je ustanovení např. kolektivní smlouvy diskriminační a znevýhodňuje všechny seniory, kteří pro zaměstnavatele pracují… Výsledek?

Místo řady individuálních žalob, ke kterým se oběti diskriminace často kvůli finanční i psychické náročnosti ani neodhodlají, by proběhlo jedno jediné soudní řízení, v jehož důsledku by bylo z kolektivní smlouvy problematické ustanovení odstraněno.

Jinými slovy, veřejná žaloba by přinesla ochranu mnohem většímu počtu lidí a na druhé straně výrazně menší zátěž soudů. Takže to nevzdávám a doufám, že se Sněmovna konečně odhodlá a můj návrh skoro po roce projedná.