Mír pro Arménii

Včera odpoledne se na Malostranském náměstí sešli Arméni žijící v Praze, aby zde zapálili 1227 svíček. Právě tolik Arménů už totiž letos zahynulo ve válce o Náhorní Karabach. Věřím, že si každý zaslouží prožít život bez války, proto jsem přišla arménský národ podpořit v protestu proti dalším bojům. A přidat se můžete i vy.

S kolegy poslanci jsme podepsali společné prohlášení, v němž apelujeme na urychlené ukončení bojů a poskytnutí humanitární pomoci. Text prohlášení najdete níže: vyňala jsem z něj pouze zmínku o poslancích, aby ho bylo možné rozšířit mezi všechny, kdo chtějí alespoň tímhle způsobem pomoct. Pokud s prohlášením souhlasíte, sdílejte prosím ❤️

My, níže podepsaní, vědomi si toho, že arménský lid je dědicem prvního křesťanského království, které bylo často ohrožováno okolními nepřáteli, a připomínajíce si usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 25. dubna 2017 o uznání arménské genocidy v počátku 20. století, vyjadřujeme svoji podporu a solidaritu s arménským lidem.

V souvislosti s obnovením ozbrojeného konfliktu v Náhorním Karabachu, který v posledních dnech měsíce září 2020 iniciovaly ázerbájdžánské ozbrojené síly, a v návaznosti na opakované porušování příměří mezi oběma válčícími stranami,

  • odsuzujeme agresivní dělostřelecké a letecké útoky včetně použití zakázaných zbraní jak na arménské obyvatelstvo, tak i na civilní objekty ve Stěpanakertu a dalších místech Náhorního Karabachu, a vyzýváme k jejich okamžitému ukončení,
  • vnímáme, že současná situace v oblasti konfliktu je katastrofální, a že se může stát jednou z nejhorších humanitárních krizí posledních let,
  • jsme si vědomi, že potvrzení účasti zahraničních bojovníků Islámského státu či jiných teroristických organizací, by znamenalo riziko pro celý svět,
  • nesouhlasíme se zapojením Turecké republiky do tohoto konfliktu, neboť to může destabilizovat situaci v celé oblasti Kavkazu, a vyzýváme vládu Turecké republiky, aby se přestala v bojích vojensky angažovat,
  • vyzýváme všechny strany konfliktu k ukončení bojů, dodržování dohodnutých příměří a umožnění důstojného uložení ostatků padlých,
  • žádáme všechny subjekty k návratu k původní linii příměří a k jednacímu stolu, což umožní hledat funkční a trvale udržitelné řešení,
  • doporučujeme v této souvislosti výrazně vyšší diplomatickou aktivitu Minské skupiny OBSE, která povede k mírovému řešení vzájemných sporů,
  • plně podporujeme okamžitou potřebu zajištění humanitární pomoci civilnímu obyvatelstvu v Náhorním Karabachu,
  • žádáme vládu České republiky, aby na půdě EU, OSN i dalších mezinárodních organizací vystupovala v duchu výše citovaných principů.