Novela veterinárního zákona: jak je to ve skutečnosti

Ráda bych uvedla na pravou míru dezinformace, které se v poslední době šíří ohledně mého pozměňovacího návrhu k novele veterinárního zákona.

Jeho odpůrci tvrdí, že je mým cílem zlikvidovat fungující útulky zavedením podmínky, aby měly pro svou činnost smlouvu s obcí. To je samozřejmě nesmysl. Můj návrh útulkům rozhodně neukládá povinnost mít uzavřenou smlouvu s obcí, právě proto je použito sousloví „po dohodě“. Cílem je pouze legislativně zdůraznit stav, který platí již dnes, resp. od roku 1964, kdy je v zákoně zakotvena povinnost oznámit nalezení zvířete obci.

Pokud obec nebude mít kapacity zajišťovat péči o toulavá a opuštěná zvířata a spolek projeví o zvířata zájem, bude samozřejmě nadále možné, aby zvířata zůstala v péči spolku. Můj návrh byl konzultován s řadou renomovaných útulků, mj. s největší síti českých útulků Liga na ochranu zvířat ČR – oficiální. Činnost zařízení pečujících o zvířata jiných kategorií bude nadále povolena.