Ode dneška si bytová družstva mohou rozdělovat zisk!

Vím, že samochvála smrdí… ale e-mail, který jsem dnes dostala, mě tak potěšil, že si ho sem prostě musím odložit. Napsal mi totiž pan Lukeš, předseda představenstva jednoho z pražských bytových družstev, který se na mě před několika měsíci obrátil s prosbou o pomoc. O co šlo?

V roce 2014 bytová družstva, kterých je v České republice přes 8000, ztratila právo rozdělovat mezi své členy zisk. Důvodem byla obava z tunelování družstev, kdy si v praxi někteří členové tímto způsobem přivydělávali na úkor finanční stability samotného družstva. Plošným zákazem rozdělovat mezi členy zisk však časem řada bytových družstev došla do patové situace: po pokrytí všech výdajů disponují značnými prostředky, ale nemohou s nimi nakládat…

Řada lidí totiž do projektu družstevního bydlení investovala nejen své finance, ale i víru, že to pro ně může být v důchodu určitý zdroj přivýdělku. Typickým příkladem jsou bytová družstva, která mají dlouhodobě vysoké výnosy z pronájmu nebytových prostor v domě, ze zisku již pokryla všechny potřebné opravy a stále jim velká část prostředků zbývá. Ty však kvůli stávající právní úpravě leží „zablokované“ na účtu.

Připravili jsme proto pozměňovací návrh a začalo vyjednávání, přesvědčování, argumentování… nějakou dobu to sice vypadalo bledě, nakonec jsme ale došli do cíle. Od 1. 7. 2020 tedy bytová družstva mohou za určitých podmínek rozdělovat mezi své členy zisk. A jaké jsou ty podmínky?

Nejdůležitější podmínku představuje vůle členů družstva k rozdělení zisku přistoupit, tato možnost tedy bude muset být výslovně uvedena ve stanovách. V případě, že se družstvo rozhodne zůstat u stávající praxe a zisk nerozdělovat, stačí své stanovy neměnit. Další pojistkou proti tunelování, k němuž docházelo dřív, je povinnost družstva vytvořit z 30 % zisku fond, který zůstane nedotčený. Ze zbylého zisku pak může družstvo mezi členy rozdělit maximálně jednu třetinu.

Mám radost, že návrh vítají hlavně samotná bytová družstva, kterých je v Česku aktuálně 8429 a spravují 431 500 bytů. Velký dík za tuhle změnu však patří hlavně panu Lukešovi a dalším aktivním členům z jeho družstva, kteří nezůstali jen u slov, ale vypravili se do Sněmovny jednat. Pokud vás něco trápí, neváhejte se zachovat stejně – změna je možná.