Pracovní skupina zákonodárců a odborné veřejnosti k tématu zneužívání seniorů

V pondělí se mi to většinou nestává, ale dnes mám velkou radost – ráno se totiž poprvé sešla pracovní skupina k problematice zneužívání seniorů, kterou jsme s kolegy poslanci, senátory a zástupci odborné veřejnosti založili.

Zneužívání seniorů se s ohledem na demografický vývoj společnosti stalo velkým tématem nejen v České republice, ale i v Evropě, ve světě. Očekávaný růst populace seniorů a předpokládaná zvyšující se délka dožití odstartovaly diskuse o řešení tohoto trendu a nutnosti přijímání různých opatření, která by předcházela možným vzniklým problémům.

Seniorský věk s sebou oproti jiným věkovým skupinám nese mnohá specifika, která jsou důvodem k tomu, abychom se na nevhodné jednání vůči seniorům dívali jako na zvláštní a jedinečnou kategorii.

Nejen metody, ale i prostředí, v nichž se odehrávají případy týrání a špatného zacházení se starými lidmi, jsou mnohem rozsáhlejší. Jde o prostředí pobytových sociálních a zdravotních služeb, veřejný prostor úřadů a služeb. Jsou identifikovány typy systémového zneužívání starých lidí, které spočívají v nedobrovolném přestěhování do pobytových zařízení a následné omezení autonomie, nezávislosti.

Bohužel, na rozdíl od jiných evropských zemí chybí v České republice pro takové skutky odpovídající legislativa, protože jsme dosud neadaptovali závěry 2. Světového shromáždění ke stárnutí a Madridský mezinárodní akční plán pro stárnutí.

Hlavním smyslem pracovní skupiny je proto vytvořit společnou platformu pro zákonodárce, kompetentní k prosazení potřebných legislativních změn, a zástupce odborné veřejnosti, kteří přinesou nezbytný vhled do dané problematicky a praktické zkušenosti, s cílem vytvořit na základě vzájemné interakce návrhy takových opatření, která fenomén zneužívání seniorů v maximální možné míře eliminují.

Cíle pracovní skupiny:

Hlavní témata k jednání pracovní skupiny:

Stálými členy pracovní skupiny se dnes spolu se mnou stali:

Vedle stálých členů se jednání skupiny budou pravidelně účastnit také nejrůznější hosté, vždy s ohledem na projednávané téma. Věřím, že je dnešek prvním krokem k tomu, aby se nám společně podařilo seniory před zneužíváním ochránit.