Reforma zdravotnictví, zn. nutná!

Tak jsem si včera ve Sněmovně užila další premiéru a poprvé interpelovala. Dlouhodobě se zabývám trhem práce, zejména jeho nefunkčními body, a tak jsem se pana premiéra zeptala, jak současná vláda řeší problematickou situaci ve zdravotnictví.

V českých nemocnicích totiž chybí lékaři a lze předpokládat, že se situace bude i nadále zhoršovat (alespoň tak mluví zástupci České lékařské komory). Málo mladých lidí začíná medicínu studovat a ti, co právě dostudovali, stále častěji utíkají do ciziny – hlavně kvůli vyšším platům nebo přívětivějšímu systému. Stejné je to i se zdravotními sestrami a dalším zdravotnickým personálem…

Odpověď mě překvapila, pozitivně. Už teď má jasné obrysy plán, jak situaci zlepšit, a nechybí v něm jak opatření realizovatelná v krátkodobém výhledu, tak systémové změny. Do konce roku by měl být například představen návrh, aby každá sestra dostala příspěvek 6000 Kč na bydlení. Pracuje se i na reformě primární péče, která by měla posílit roli praktického lékaře a tím také zatraktivnit tuto profesi.

Cílem reformy je také lepší organizace zdravotní péče o pacienty, aby už nebloudili systémem, a odlehčení přetíženým nemocnicím a jejich personálu – hlavně od obrovského množství administrativy, kterou musí denně řešit. Podle slov pana premiéra se chce vláda v neposlední řadě zaměřit na to, aby nemocnice zřizovaly školky a vytvářely pro své zaměstnance co nejlepší pracovní podmínky…

Tak doufám, že se tento plán naplní, a situace ve zdravotnictví se konečně změní. Protože zdraví je prostě na prvním místě.