Spolu, ale sami: binacionální páry se kvůli pandemii často neviděly celé měsíce

To, že koronavirus zasáhl lidem do životů ve všech myslitelných oblastech, je prostě fakt. A výjimkou nejsou ani mezilidské vztahy. Zvlášť těžká je pak situace pro tzv. binacionální nesezdané páry, v nichž mají partneři různé občanství: kvůli uzavření hranic na jedné nebo druhé straně během jarní vlny pandemie se často neviděli celé měsíce.

Pokud jde o cestování, je teď sice situace o trochu jednodušší než na jaře, ne ale pro občany z třetích zemí. Pokud má totiž jeden z partnerů vízovou povinnost, do Česka se kvůli aktuálnímu zákazu vydávání schengenských víz prostě nedostane.

Na dnešním jednání sněmovního zahraničního výboru jsem proto navrhla, aby výbor požádal zástupce Ministerstva zahraničních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra, ať koncem roku posoudí možnost zahrnout další skupiny osob mezi výjimky tak, aby se nesezdaní partneři mohli v největší možné míře setkávat na území ČR, a to s ohledem na aktuální stav pandemie. Mám radost, že s návrhem kolegové souhlasili a řadě lidí se tak výrazně usnadní život.

V rámci usnesení výboru jsem ještě navrhla bod zahrnující doporučení zástupcům Ministerstva zahraničních věcí obnovit vydávání tzv. multiple víz občanům třetích zemích s vízovou povinností pro vstup do ČR, kterým tento typ víz byl již vydán před 12. březnem 2020 a byl používán za účelem návštěv nesezdaného partnera, avšak jeho platnost následně skončila.

Druhý návrh už mi bohužel výbor neschválil (o jediný hlas!), věřím ale, že se nám ve spolupráci s dotčenými ministerstvy podaří situaci co nejdřív vyřešit a páry se už brzy znovu setkají. Protože mít nablízku někoho, o koho se můžete opřít, je v téhle těžké době důležitější než kdy dřív ❤️