STOP násilí na seniorech

Nový týden je tu a já musím přiznat, že pro mě začal hodně emotivně… dnes jsem se totiž zúčastnila tiskové konference neziskové organizace Život 90 k tématu násilí na seniorech a jejich týrání. Statistiky jsou neúprosné a ačkoliv se o téhle problematice ve společnosti prakticky nemluví, počet starých lidí, kteří se s nějakou formou zneužívání setkali, stále roste.

Nemusí se přitom zdaleka jednat jen o fyzické násilí – týráním je i neposkytnutí péče seniorovi, který už bohužel nemá dost sil, aby se sám najedl, a bez cizí pomoci jednoduše hladoví.

Další formou zneužívání může být psychický tlak na starého člověka, aby se choval určitým způsobem (nevycházel v konkrétní dobu z pokoje, aby „nerušil“ ostatní členy rodiny, automaticky svým dětem odevzdával důchod apod.), jinak se o něj rodina přestane starat…

O to víc si vážím aktivit Života 90 – nejen těch osvětových, ale především pomoci, kterou seniorům v nelehkých situacích poskytuje, od bezplatné senior-linky po podporu návrhu novely antidiskriminačního zákona, jehož jsem předkladatelkou. Cílem návrhu je totiž právě seniorům a dalším zranitelným skupinám (handicapovaným, rodičům-samoživitelům, dětem z dětských domovů nebo typicky osobám s mentálním postižením) zajistit takové právní postavení, aby se nežádoucímu chování mohli konečně efektivně bránit.