Ženy sobě

Minulý týden jsem měla štěstí na další zajímavé setkání – tentokrát na Francouzské ambasádě, která pořádala debatu ohledně vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích.

Potkala jsem tu celou řadu velmi inspirativních žen, které mají chuť měnit věci v naší společnosti k lepšímu, což je vždy příjemné povídání  Navíc jsme se domluvily, že budeme v naší diskusi pokračovat (a s ohledem na odhodlanost a zkušenosti všech zúčastněných je skoro jisté, že z toho vyplyne něco zajímavého…)

Podobná setkání jsou strašně užitečná a já sama se jich moc ráda účastním. Chtěla bych proto poděkovat organizátorům za skvělou iniciativu a Francouzské ambasádě za vstřícnost a realizaci obdobných aktivit. Ostatně právě v podpoře zastoupení žen v rozhodovacích pozicích by nám mohla být Francie dobrým příkladem – dolní komorou Parlamentu počínaje…