Zkušenost se zneužíváním má až pětina českých seniorů, ukázal seminář v Poslanecké sněmovně

V úterý proběhl pod mou záštitou v Poslanecké sněmovně Seminář „Zneužívání seniorů a jak mu zabránit“ a já bych tímto ráda poděkovala všem, kdo se ho zúčastnili a pomohli tak otevřít téma, o kterém se v naší zemi zatím spíš mlčelo.

Už za dva týdny, tedy 1. října, si svět připomene Mezinárodní den seniorů. Zdaleka ne všichni senioři však mají důvod k oslavám – smutným fenoménem, o kterém společnost spíš mlčí, se stává zneužívání seniorů. Jen v České republice má podle statistik zkušenost s týráním, zanedbáváním nebo omezováním osobní svobody až pětina českých seniorů nad 60 let.

Jsem proto ráda, že jsme seminář mohli uspořádat právě na půdě Poslanecké sněmovny, která hraje při hledání řešení této problematiky zásadní roli. Bez odpovídající legislativy, jež by pomohla zneužívání seniorů zabránit – jak preventivně, tak následně – se totiž nikdy nehneme z místa. Je nezbytně nutné pracovat na legislativních změnách, které pomohu stávající alarmující situaci zlepšit.

V současné době už máme ve Sněmovně dva tisky, které půjdou do prvního čtení, a to novelu antidiskriminačního zákona a novelu zákona o sociálních službách. Smyslem obou je poskytnout seniorům ochranu v situacích, kdy se sami mohou bránit jen stěží. Věřím, že si jejich přínos uvědomí i kolegové poslanci, zařadí je k projednání v dohledné době a zejména pak, že naše návrhy podpoří.

Jako další krok budu po vzoru zahraniční praxe iniciovat k problematice zneužívání seniorů ustanovení odborné pracovní skupiny, jejímiž členy by měli být poslanci, senátoři a zástupci odborné veřejnosti.

Těším se na další spolupráci s neziskovými organizacemi ŽIVOT 90 a Nadace Krása pomoci, kterým zároveň patří velký dík za podporu při hledání řešení téhle složité a smutné problematiky.