Práce ve Sněmovně

Práce v Poslanecké sněmovně je poměrně pestrá, probíhá však šnečím tempem: schválení usnesení nebo projednání návrhu zákona předchází dlouhé hodiny jednání, která se bohužel nedají nijak urychlit. Když se někdy podíváte na záznam sněmovní schůze, mohlo by se dokonce zdát, že poslanci nic jiného než nekonečné diskutování na práci ani nemají. Naštěstí jsou ale schůze jen částí sněmovní agendy. Jak tedy poslanecká práce vypadá doopravdy? 

Zákonodárná činnost

Poslanecká sněmovna má své pevné místo v legislativním procesu, a tak je předkládání zákonů, novel, pozměňovacích návrhů k nim a následné schvalování předložených tisků základem poslanecké práce. Zajímá vás, u kterých tisků jsem předkladatelkou já? Rozklikněte si odkazy níže.

Činnost ve výborech, podvýboru a komisi

V Poslanecké sněmovně jsem členkou Ústavně právního výboru, Zahraničního výboru, Podvýboru pro vnější ekonomické vztahy a Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Hlavní funkcí těchto orgánů je podílet se na legislativní činnosti Sněmovny, a to projednáváním a formulací stanovisek k tiskům, které jsou následně zařazeny na program sněmovní schůze. Další oblastí jejich působnosti je pak i činnost kontrolní. Zajímá vás víc? rozklikněte si odkazy níže:

Meziparlamentní skupiny přátel

Součástí sněmovní práce je i účast v tzv. meziparlamentních skupinách přátel v rámci Meziparlamentní unie. Jde vlastně o taková neformální partnerství mezi českým parlamentem a obdobnými orgány v ostatních zemích. Já sama jsem členkou sedmi skupin, v rámci nichž je navázáno partnerství s Arménií, Francií, Jordánským hášimovským království, Kanadou, Korejskou republikou, severskými státy a Libanonem.

Občas se mě někdo ptá, jak skupiny fungují. Na první pohled by se mohlo zdát, že se zástupci partnerských zemí akorát chodíme na večeře, povídáme si o rozdílné kultuře a počasí… tahle setkání mají však ve skutečnosti mnohem důležitější rozměr. Kdo se někdy pohyboval v diplomacii nebo mezinárodním obchodě, ví, jak významnou roli hrají i zdánlivě neformální schůzky. Jde totiž o skvělou příležitost k prohloubení vztahů, k otevřené diskuzi nad tématy, která je nutné vyřešit.

Zajímá vás, jak jsem ve Sněmovně hlasovala, nebo jakou mám účast? Rozklikněte si odkazy níže.