Návrhy zákonů

Do Poslanecké sněmovny jsem v roce 2017 kandidovala s cílem prosadit v české legislativě změny, díky kterým bude naše zákonodárství konečně férové. Jako poslankyně se proto podílím na návrzích zákonů, a to v některých případech jako předkladatelka, jinde spolupodpisem, abych tak předkladatele podpořila víc než jen hlasováním. Které to jsou?

Novela antidiskriminačního zákona 

Vůbec prvním návrhem, který jsem Sněmovně předložila, byla novela antidiskriminačního zákonu. Smyslem novely je odstranit zjevné nedostatky stávající právní úpravy, spočívající na jedné straně v nerovném procesním postavení různých skupin obětí diskriminace, na druhé straně pak v nedostatečnosti prostředků ochrany obětí, včetně absence preventivních opatření. Jde hlavně o to, aby měly všechny oběti diskriminace stejná práva při domáhání se nápravy soudní cestou. Ve stávajícím znění antidiskriminačního zákona tomu tak totiž bohužel není, paradoxně jsou znevýhodněni například senioři nebo handicapovaní. Bližší informace najdete ZDE

Novela notářského řádu 

Z podnikání vím, jak složitý proces u nás musíte podstoupit, když si chcete založit společnost. S kolegy jsme proto Sněmovně předložili návrh novely notářského řádu, která přináší možnost zakládání obchodních společností online – a navíc do hodiny! V případě schválení návrhu zákona tak bude možné založit si firmu bez osobní přítomnosti u notáře. Dále návrh zavádí například evidenci ověřených podpisů v elektronické podobě, což je dobrý nástroj proti krádeži celých obchodních společností zfalšováním ověřovací doložky. Bližší informace najdete ZDE.

Jak už jsem napsala, u ostatních návrhů zákonů nejsem autorkou, a tak níže najdete jen jejich stručný výčet: